Міжнародний досвід забезпечення якості освіти


21 червня в Донецькому державному університеті управління відбувся навчальний семінар для викладацького складу та адміністративних працівників – «Міжнародний досвід забезпечення якості освіти».

Ректор ДонДУУ, професор Світлана Марова на початку семінару відзначила, що якість освітніх послуг, які надає університет, має стати конкурентною перевагою вишу.

Завідувач кафедри соціології управління, член робочої групи з реалізації в ДонДУУ проектуErasmus+ КА2 «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету – бізнесу – уряду у ЗВО» (EDUQAS), Наталя Никифоренко, спираючись на досвід, отриманий під час тренінгів в Пловдивському університеті «Паїсія Хилендарського» (Республіка Болгарія), ознайомила присутніх зі стандартами та рекомендаціями щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) та з особливостями запровадження цих стандартів у Болгарії та Румунії.

Учасниками навчального семінару було обґрунтовано необхідність врахування стандартів ESG для вдосконалення освітніх програм в ДонДУУ. Прийнято рішення щодо активізації залучення представників бізнесу та регіональної влади до розробки програм та виведення на якісно новий рівень практичної підготовки студентів. Синергетичний ефект такої взаємодії дозволить реалізувати заповіт засновника ДонДУУ  – Героя України Станіслава Поважного: «Затребуваність випускників – наше головне завдання». Обговорювалися нові способи налагодження зв’язку з випускниками для моніторингу їхнього кар’єрного зростання.

Відповіді на питання щодо інновацій у системі внутрішнього оцінювання якості освіти в ДонДУУ надав начальник навчального відділу Олексій Стасюк.

Присутні мали змогу дізнатись про новий сайт проекту, в інтерактивному режимі ознайомитись з наповненням ресурсу,  довідатися більше про проект та його партнерів.

Другу частину навчального семінару було присвячено знайомству з досвідом надання освітніх послуг у США. Доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Ірина Нога розповіла про особливості використання найсучасніших технологій у сфері освіти, дистанційного навчання, підтримку студентів-ветеранів та студентів з особливими потребами, а також їхнього працевлаштування. Особливу увагу було приділено специфіці пропаганди реформи освіти, організації системи підтримки наданню якісної освіти переміщеним студентам. Вивчити досвід США Ірині дозволила участь у програмі «Відкритий світ», що фінансується Конгресом США,  здійснюється Центром лідерства «Відкритий світ» при бібліотеці Конгресу США та адмініструється Американською Радою з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS(AmericanCouncils).

Підбиваючи підсумок навчального семінару, модератор Євгенія Драгомірова відзначила, що саме мобільність та власна конкурентоспроможність професорсько-викладацького складу ДонДУУ дозволить повною мірою імпліментувати міжнародний досвід використання механізмів забезпечення якості освіти.

Робота семінару стане регулярною, наступний відбудеться у жовтні-листопаді цього року, після чергового тренінгу у Стокгольмському Королівському технічному університеті.

Попередні Навчальний семінар
Наступні Мозковий штурм