Презентація проекту EDUQAS на міжнародній конференції “Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку”


В рамках міжнародної конференції “Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку” у ДонДУУ 4 жовтня відбулась презентація  проекту «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду» (EDUQAS) академічній спільноті університету та регіону.  На пленарному засіданні професор Андрій Стойка поінформував колег про мету та завдання проекту, хід його реалізації та очікувані результати.

Під час роботи секції, присвяченої проекту EDUQAS, учасники обговорили питання участі в проектах Європейського  Союзу, дослідили досвід європейських партнерів, зокрема, Королівського технологічного інституту Стокгольму щодо забезпечення якості вищої освіти.

Окрім членів проектної програми в роботі секції взяли участь ректор ДонДУУ, професор Світлана Марова, проректор з навчально-педагогічної роботи, професор Валентина Токарева, проректор з наукової роботи, доцент Ольга Балуєва, члени професорсько-викладацького складу ДонДУУ та ЗВО регіону.

За результатами роботи конференції видано збірник тез, до якого увійшли 5 тез виступів, присвячених питанням якості освіти. Ознайомитися з тезами Ви можете в розділі «матеріали»

Попередні Якість освіти через комунікацію зі стейкхолдерами
Наступні Моніторинг проекту Erasmus+ EDUQAS “Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету – бізнесу – уряду у ЗВО”