Моніторинг проекту Erasmus+ EDUQAS “Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету – бізнесу – уряду у ЗВО”


11 жовтня 2018 року відбувся моніторинг проекту з боку Національного Еразмус + Офісу, в якому взяли участь представники всіх українських університетів- партнерів, а також представник МОН України.

Даний захід зазвичай проводиться Національним Еразмус+ офісом на другому році реалізації проектів програми Еразмус+ з метою моніторингу плану виконання завдань проектів, визначення досягнень та прогалин, а також надання критичних зауважень та рекомендацій щодо досягнення мети проектів.

Проф. Ірина Золотарьва (Харківскький Національний Університет ім. С.Кузнеця), координатор проекту в Україні надала загальну картину щодо імплементації проекту, питань його управління, комунікації та фінансового менеджменту.

Грантхолдер проекту – університет Крайови (Румунія) долучився до моніторингу завдяки  Скайп включенню. З європейським координатором  були обговорені деякі критичні моменти комунікації з партнерами, а також своєчасного планування подальших заходів  з метою підвищення ефективності виконання завдань проекту.

Кожен партнер презентував результати імплементації проекту EDUQAS у своєму університеті.

Ірина Сікорська, заідувач відділу з міжнародних зв’язків, менеджер проекту представляла ДонДУУ на даному заході. Вона презентувала результати імплементації проекту відповідно до його загального плану, а також надала огляд виконаних проектних робіт та завдань в університеті.

Робота українських партнерів у проекті в цілому була оцінена позитивно. Щодо до нашого університету – була відзначена високоякісна візуалізація проекту, створення он-лайн ресурсу матеріалів з якості освіти та диссемінаційні активності .

В цілому було відзначено, що проект реалізується динамічно та відповідно до оригінального плану, виявлені критичні моменти з комунікацією з  румунським партнером,координатором проекту, але, як слушно рекомендує Національним Еразмус+офісом, треба вирішувати завдання проекту, незважаючи на критичні моменти, та розповсюджувати позитивний досвід серед академічної спільноти на національному рівні.

Попереду – основна робота щодо створення культури якості освіти на інституційному рівні із залученням основних стейкхолдерів – студентів і роботодавців.

Рухаємось далі!

Попередні Презентація проекту EDUQAS на міжнародній конференції "Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку"
Наступні Бельгійський досвід забезпечення якості освіти