Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти ХНЕУ ім. С. Кузнеця


У межах проектів ERASMUS+ EDUQAS«Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво  університету-бізнесу-уряду в ЗВО»,  ERASMUS+ C3QA««Стимулювання інтернаціоналізації досліджень шляхом запровадження системи забезпечення якості третього рівня вищої освіти у відповідності до європейських вимог», «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» Інституту вищої освіти НАПН України на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця буде проведено тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти.

Цільова аудиторія: фахівці із забезпечення якості вищої освіти,адміністративний персонал, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, роботодавці.

Для участі у тренінгу потрібно зареєструватися та заповнити до 15 березня 2019 р. форму за посиланням https://goo.gl/forms/8iKEwUolLbdOinp43.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників тренінгу.

Тренінг відбудеться 19березня 2019 р., м. Харків, пр.-т Науки, 9-А, ауд. А-3, реєстрація з 09.00 до 9.25, початок – 09.30.

Програма тренінгу:

Сесія 1. Забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти /проф.Ірина Золотарьова, ХНЕУ, член НАЗЯВО

Сесія 2. Впровадження системи забезпечення якості освітніх програм /проф.Ірина Золотарьова, ХНЕУ, член НАЗЯВО

Сесія 3. Складові оцінювання якості освітніх програм / Олена Миколенко (Національний фармацевтичний університет)

Сесія 4.  Практичні аспекти застосування ESG до оцінювання якості освітніх програм  /проф.Ірина Золотарьова, ХНЕУ, член НАЗЯВО

Посилання на офіційні веб-сайти:
Інститут Вищої освіти НАПН України
Міністерство освіти і науки України

Програма

Попередні Бельгійський досвід забезпечення якості освіти
Наступні Французький досвід забезпечення якості освіти