Роль роботодавців та випускників в удосконаленні освітніх програм


Розвиток лідерських компетенцій, працевлаштування за покликанням, фахом або рівнем затребуваності й заробітної плати, кадровий голод, гейміфікація навчання та безперервна освіта – саме такі питання лунали на круглому столі на тему «Роль роботодавців та випускників в удосконаленні освітніх програм», що відбувся 29 серпня 2019 року в стінах Донецького державного університету управління в рамках реалізації проекту Erasmus+ «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО».

За час реалізації проекту його учасники провели чимало зустрічей та сформували коло зовнішніх стейкхолдерів з якими  співпрацює ДонДУУ – муніципалітет, представники громади та бізнесу міста Маріуполь переважно, а також випускники ДонДУУ.

Основою обговорення на круглому столі став презентований керівником робочої групи з реалізації проекту, професором Андрієм Стойкою механізм внутрішнього забезпечення якості в ДонДУУ.
завантажити>

Разом з викладачами кафедр туризму та логістики, а також соціальної роботи, іншими учасниками проекту та гостями круглого столу було обговорено нагальні питання якості освітніх програм та їх предметної відповідності до запиту бізнесу та вмінь й навичок випускників, що вони формують та розвивають. Так, Директор Маріупольського міського центру зайнятості Чуприн Юрій наголосив, що освітня програма має відповідати вимогам стандартів, але розвиток власного потенціалу студента, його лідерських якостей й самоменеджмент є вирішальними на етапі працевлаштування або прийняття рішення про самозайнятість.

Щодо якості освітнього процесу керівник ГО «Фонд розвитку Маріуполя» Тетяна Ломакіна запропонувала гейміфікацію освітнього процесу як спосіб розкриття потенціалу студентів та формування вектору особистісного розвитку як студентів так і лекторів.

Так як в грантовій програмі в якості пілотних спеціальностей було обрано напрями підготовки туризм та соціальна робота, запрошені представники міської ради з питань розвитку туризму (ККП «м.ЄХАБ») та працівники сфери гостинності (рестобар «Stone») наголосили, що практична підготовка є найважливішим етапом в підготовці висококваліфікованих кадрів. А в підписаному меморандумі про співробітництво окреслили навчальний, науковий, методичний та практично-рекомендаційний, – як основні та перспективні для подальшої співпраці.

Так, Центр Вежа, Приватбанк,  рестобар Stone, Центр надання адміністративних послуг, та інш. в тиждень практики «Вступ до фаху» гостинно відкриють двері для першокурсників ДонДУУ. Зі студентами зустрінуться в стінах альма матер випускники, що працюють в ТОВ Аккорд-Тур, Маріупольська міська Рада, Маріупольське телебачення та багато інших.

А вже в грудні, після переддипломної практики студентів ДонДУУ буде сформовано консолідований фідбек від зовнішніх стейкхолдерів щодо навичок та компетенцій випускників.

Забезпечення якості освіти – це довгий процес постійної наполегливої праці всіх зацікавлених акторів, адже якість – це одна з головних конкурентних переваг. Тому Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду  стає нагальним завданням сучасного ЗВО.

 

Попередні Анонс круглого столу
Наступні Внутрішня оцінка якості освітніх програм: досвід Казахського університету міжнародних відносин та світових мов імені Абилай хана