Досвід дотримання якості освітньої діяльності Національної металургійної академії


11-14 лютого 2020 члени проєктної групи EDUQAS вивчали досвід та оновлену в рамках проєкту систему внутрішнього забезпечення якості освіти Національної металургійної академії України (м. Дніпро)

Під час зустрічі представники проєктних груп Університетів-партнерів України, Швеції та запрошеної професорки Людмили Волкової з Німеччини, яка приїздила до НМетАУ з лекціями, ознайомились з результатами внутрішньої оцінки освітньо-професійних програм з металургії та перекладу.

Професор О.Потап представив організаційну структуру із забезпечення якості, гарантів освітніх програм та представників Академії, що забезпечують якість на всіх рівнях.

Спілкування з роботодавцями Академії відбулось на провідних галузевих підприємствах (ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» та ТОВ «ДАНІЕЛІ ХЕВІ МАШІНЕРІ ІНЖИНІРІНГ»), де працюють випускники НМетАУ.

Цікавим виявився обмін міжнародним досвідом підходів до освітнього процесу в сфері металургії України та Німеччини, а також вимог італійської компанії до випускників. Всі учасники інтернаціонального діалогу наголошували на посиленні практичної підготовки студентів та тісного взаємозв’язку з майбутнім роботодавцем. Останні наголошують на глибинному опрацюванні професійних компетентностей студентів та необхідності самоменеджменту та індивідуальній самостійній роботі студентів.

Професія металургів є славетної та затребуваною, але їй бракує популярності серед випускників шкіл, тому чисельність вступників за останні роки знижується. Саме на роботу з потенційними абітурієнтами спрямовані заходи, що реалізує Академія.

Члени проєкту Наталя Никифоренко та Євгенія Драгомірова висловлюють подяку колегам НМетАУ за плідну співпрацю та цікавий досвід забезпечення якості освіти за технічною спеціальністю.

Естафету оцінки передано до ЗВО Казахстану, куди завітають і члени проєкту від ДонДУУ.

Візит представників Університетів-партнерів з проєкту «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО» до Маріуполя заплановано на квітень 2020.

Слідкуйте за новинами проєкту EDUQAS

Попередні Від контролю до допомоги: результати внутрішньої оцінки якості освітніх програм в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця
Наступні Еразмус+ проект EDUQAS: внутрішня система забезпечення якості в Казахстані