Зовнішня експертна оцінка освітніх програм «Туризм» та «Врегулювання конфліктів та медіація»


22-24 квітня експертна група що складається з представників університетів – партнерів з реалізації проєкту Еразмус+ «Імплементація внутрішньої системи забезпечення якості через співробітництво університету – бізнесу – уряду в ЗВО» провела оцінку двох освітніх програм та система внутрішнього забезпечення якості ДонДУУ.

Через дію карантину оцінка проводилась в режимі відео-конференцій. Протягом двох днів експерти зустрічались з керівництвом університету, викладачами, студентами, випускниками та роботодавцями, охвативши основне коло стейкхолдерів освітнього процесу нашого університету.

Результатом роботи стали рекомендації експертів щодо удосконалення системи забезпечення якості університету та  подальшого розвитку освітніх програм «Туризм» та «Врегулювання конфліктів і медіація».

Рекомендації буде передано до створеного під час реалізації проєкту відділу з забезпечення якості освіти https://dsum.edu.ua/quality/.

Слідкуйте за нашими публікаціями з результатами проєктної діяльності та подальшими кроками по рекомендованій експертною групою дорожній карті забезпечення якості освіти в ДонДУУ.

Попередні Еразмус+ проект EDUQAS: внутрішня система забезпечення якості в Казахстані
Наступні Якість освіти - стратегічний пріоритет ДонДУУ