Якість освіти – стратегічний пріоритет ДонДУУ


9 жовтня 2020 р. члени команди  проєкту «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду» (EDUQAS) взяли участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку” в ДонДУУ, яка, через карантинні обмеження, відбувалась в онлайні.

На пленарному засіданні, для понад 100 учасників конференції доцент Наталя Никифоренко презентувала досвід запровадження студентоцентрованого навчання й викладання в ДонДУУ – як одного з базових стандартів внутрішнього забезпечення якості освіти ESG. Акцент у виступі було зробленено на вивченні запитів та очікувань здобувачів вищої освіти щодо освітніх послуг ЗВО, на готовності студентів брати участь у роботі студентського самоврядування, їх мотивованості до волонтерської діяльності, розвитку soft skills за рахунок неформальної освіти. Доповідачка звернула увагу учасників конференції на низку управлінських рішень, прийнятих в ДонДУУ з метою оперативного реагування на проблеми, виявлені в ході опитувань студентської аудиторії, зокрема – розширення тематичної лінійки вибіркових курсів, спрямованих на розвиток ініціативності та креативності студентів, їхніх лідерських навичок та навичок ефективної комунікації; запуск Академії студентського самоврядування на базі Центру лідерства ДонДУУ, налагодження тіснішої співпраці університету зі стейкхолдерами зі сфери бізнесу тощо.

На секційному засіданні «Перспективи взаємодії університету, бізнесу та влади з забезпечення якості вищої освіти» своє бачення співпраці місцевої влади, бізнес-структур та ЗВО Маріуполя представив заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів Маріупольської міської ради Сергій Орлов. Перспективи такої співпраці в туристичному секторі розвинула у своєму виступі викладачка ДонДУУ Катерина Горюнова. Професор Андрій Стойка та доцент Євгенія Драгомірова запропонували для обговорення тему щодо місця та ролі громадських організацій в системі забезпечення якості освіти. До аналізу проблем та перспектив забезпечення європейських освітніх стандартів у функціональній діяльності сучасного університету долучилась доцент Донецького юридичного інституту МВС України Ольга Пересада.

За результатами роботи конференції готується до видання збірник тез, до якого увійшли 5 тез виступів, присвячених питанням якості освіти.

Попередні Зовнішня експертна оцінка освітніх програм «Туризм» та «Врегулювання конфліктів та медіація»
Наступні Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти