Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти


Донецький державний університет управління проводжує реалізацію проєкту Erasmus+ “Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО”, формує та розвиває мережу експертів з забезпечення якості вищої освіти в Україні.

18 листопада за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні проведено онлайн–семінар для представників ЗВО південно-східного регіону на тему «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти:  розвиток освітніх програм та їх акредитація». До онлайн-дискусії приєднався Андрій Стойка, завідувач кафедри туризму ДонДУУ, доктор наук з державного управління, професор, голова Галузевої експертної ради з публічного управління та адміністрування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

На семінарі обговорювалися нові підходи до внутрішнього забезпечення якості вищої освіти відповідно до ESG та національного законодавства; алгоритм розроблення, перегляду та удосконалення освітніх програм на основі Національної рамки кваліфікацій, стандартів вищої освіти, міжнародних стандартів; забезпечення результатів навчання в освітніх програмах; принципи побудови та розвитку силабусу та підготовка до акредитації освітніх програм і методика її проведення.

Спікерами виступили Володимир Бахрушин, Вадим Захарченко, Ірина Золотарьова, Андрій Бутенко та Олена Єременко.

Про принципи побудови та розвитку силабусу, у тому числі про профілі освітньої програми та навчальних дисциплін – навчальний план, зміст освітньої програми та навчальних дисциплін, компетентності та результати навчання, методи, технології викладання та навчання, оцінювання досягнень студента тощо розповіла Ірина Золотарьова, професор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національний експерт Програми ЄС Еразмус+.

Дякуємо за організацію та проведення актуального заходу!

Попередні Якість освіти - стратегічний пріоритет ДонДУУ
Наступні Зустріч за проєктом EDUQAS