Зустріч за проєктом EDUQAS


20 листопада відбулась чергова зустріч українських партнерів за проєктом EDUQAS. У порядку денному було обговорення показників якості освітніх програм, запропоноване національним координатором проєкту в Україні Іриною Золотарьовою та її робочою групою (Харківський національний економічний університет ім. С.Кузнеця).

Оцінити якість освітньої програми – складний, багаторівневий процес, бо якість складається із багатьох компонентів, кожен з яких є важливим. Це кваліфікація викладацького складу, контент програми, інтернаціоналізація освітнього процесу та наукової діяльності, академічна доброчесність, студентоцентроване навчання, працевлаштування випускників та зв’язок із ключовими стейкхолдерами.

Під час зустрічі відбулась жвава дискусія, учасники ділились своїм досвідом, робили зауваження та коментарі,відповідно до яких робота над індикаторами якості освітньої програми буде продовжено. Кінцевий варіант буде відправлено європейським партнерам для узгодження. Дана ініціатива була підтримана Національним агенством із забезпечення якості освіти, що є одним із активних партнерів проєкту в Україні.

ДонДУУ на зустрічі представляли Андрій Стойка, координатор проєкту та Ірина Сікорська, менеджер проєкту. Реалізація триває, слідкуйте за новинами!

Попередні Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти
Наступні Вебінар з забезпечення якості вищої освіти