Залучення роботодавців до оновлення освітніх програм


2 лютого 2021 року відбулося чергове засідання вченої ради ДонДУУ. Воно проходило в офлайні, з дотриманням карантинних вимог. Колеги, які з різних причин перебувають на самоізоляції, змогли приєднатись до засідання через зум-конференцію. Важливим питанням, винесеним на обговорення вченої ради, було підвищення якості освіти в ДонДУУ через модернізацію освітніх програм відповідно до запитів зовнішніх стейкголдерів.

Проректор з науково-педагогічної роботи Валентина Токарева ознайомила присутніх з результатами експертного опитування на тему «Запит бізнесу і громади на освітні продукти закладів вищої освіти Маріуполя», проведеного дослідницькою командою у складі Андрія Стойки, Наталі Никифоренко та Миколи Чаплика, в рамках проєктів EduSpace та Eduqas,  що реалізується  у Донецькому державному університеті управління за підтримки та фінансуваання Європейського Союзу.

В зазначеному опитуванні взяли участь 53 експерти, які представили Маріупольську міську раду, одне з районних Управлінь соціального захисту населення Маріупольської міської ради; підприємство «Маріупольський центр інфраструктурного розвитку»; кілька комунальних підприємств: ККП «Маріупольтепломережа»; КП «Комунальник»; КП «Маріупольське ВУ ВКГ», промислові підприємства: ПрАТ «ММК ім. Ілліча»; ПрАТ «МК «Азовсталь»; ТОВ «Метінвест-Промсервіс»; ПП «Промтехазов»; торговельну мережу «Сільпо»; АТ КБ «ПриватБанк»; ТОВ «Транспортно-туристичну компанію «Онікс-тур»; ТОВ «Туристичне агентство «Коста Ріка»; рекламну агенцію «Крабофф»; 5 неурядових організацій: «Фонд розвитку Маріуполя», «Карітас Маріуполь», «Рада жінок Донеччини»,  «Довіра»,  «За права», а також низку ФОП.

Валентина Токарева у своїй доповіді зупинилась на аналізі відповідності пропонованої ДонДУУ лінійки спеціальностей та освітніх програм переліку «дефіцитних» професій на ринку праці Маріуполя, визначеному представниками роботодавців:

«Опитування стейкголдерів засвідчило високу затребуваність  підготовки в Маріуполі фахівців у сфері ІТ, управлінців / менеджерів, помірний запит на фахівців у сфері обслуговування, зокрема ‒ туризму,  на кваліфікованих юристів, маркетологів, спеціалістів з соціальної підтримки в кризових ситуаціях, зокрема – конфліктологів, соціальних працівників; підприємців, кваліфікованих економістів, бухгалтерів».

Було також розглянуто характеристики «ідеального випускника ЗВО», окресленого завдяки відповідям експертів:

«Поряд з фаховістю, сьогодні випускник повинен мати високо розвинуті soft skills, пов’язані з вмотивованим ставленням до праці та здатністю до ефективного спілкування, а саме – бути комунікабельним, мати розвинуті лідерські навички, вміти себе презентувати, бути відповідальним, цілеспрямованим, здатним до самоосвіти та саморозвитку».

Значну увагу в доповіді було приділено аналізу запиту роботодавців на hard skills та soft skills випускників у 2025 році:

«Як сьогодні, так і в перспективі, пріоритетними мають бути – підвищення у здобувачів вищої освіти рівня володіння комп’ютером та інформаційними технологіями й підвищення рівня володіння англійською мовою, формування у них здатності синтезувати теоретичні та практичні знання, зростання обсягів і якості практичної підготовки за фахом».

Окремим предметом розгляду виступив поточний стан співпраці стейкголдерів з ЗВО, та шляхи його покращення. Йшлося про  підвищення якості проходженні практики студентами на базах стейкголдерів, а саме ‒ про необхідність збільшенні обсягів практики, перегляд вимог щодо оцінювання її результатів, а також про активнішу участь роботодавців у навчальному процесі – проведенні тренінгів, майстер-класів, лекцій і практичних занять у ЗВО.

Професор Токарева також поінформувала членів Вченої ради про результати реалізації п університеті ERASMUS+ проєкту “Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО” (EDUQAS). Саме реалізація цього проєкту надала розуміння важливості участі зовнішніх стейкхолдерів у всіх процесах забазпечення якості. В університеті створено Відділ зякості освіти, розроблено та імплементовано внутрішні механізми розробки та оновлення освітніх програм, залучення  роботодавців; проведено оцінювання освітніх програм “Туризм” (бакалавр) та “Врегулювання конфліктів і медіація” (магістр) за участі європейських експертів.

У підсумку, вчена рада ухвалила низку рішень щодо розробки й представлення на публічне обговорення оновлених освітніх програм ДонДУУ, з урахуванням рекомендацій, висловлених стейкголдерами; перегляду й внесення доповнень до каталогу вибіркових дисциплін загального циклу, з урахуванням переліку soft skills, актуалізованому представниками роботодавців; модернізації  концепції практичної підготовки студентів ДонДУУ; аналізу ефективності «нової  системи» викладання англійської мови тощо.

Попередні Вебінар з забезпечення якості вищої освіти
Наступні «Імплементація системи забезпечення якості вищої освіти». Круглий стіл у Львівській політехніці