Про проект


Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО
586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP

Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 – 14 жовтня 2020
Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)
Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 815296,30 €
Цільова група: студенти, адміністративний та науковий персонал, фахівці з питань якості, представники бізнесу, державні органи, асоційовані партнери

Мета та завдання проекту:
Мета проекту полягає у впровадженні системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що сприятимуть підвищенню можливостей працевлаштування студентів університетів країн-партнерів. Внутрішня система контролю якості буде ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі.

Завдання проекту:
• створення 6 підрозділів із забезпечення якості, що об’єднують заходи з забезпечення якості та підтримують розвиток культури якості серед усіх учасників;
• впроваджувати внутрішні керівні принципи та процедури забезпечення якості, спрямовані на вдосконалення освітніх програм та інших заходів;
• нарощувати потенціал навчально-викладацького складу, який бере участь у циклі забезпечення якості;
• модернізація внутрішніх інформаційних систем оцінки якості та вдосконалення інфраструктури забезпечення якості;
• розвивати мережу експертів із забезпечення якості через співпрацю університетів-бізнесу-уряду, відкриту для нових членів.

Напрями діяльності за проектом:
• сприяти створенню культури якості на різних рівнях шляхом мотивації, довіри, відповідальності студентів, інституційного лідерства окремих працівників;
• розробити пропозиції щодо розробки програм для бакалаврів та магістрів за участю всіх зацікавлених сторін;
• розробити технології оцінки якості програм бакалаврів та магістрів; розроблені програми повинні відповідати цілям та результатам навчання;
• провести тренінг для фахівців з якості освіти та академічного персоналу;
• удосконалити партнерську мережу університет-бізнес-уряд через співпрацю з університетами ЄС;
• удосконалити внутрішню інформаційну систему університетів з оцінки якості;
• розробити корпоративну інфраструктуру забезпечення якості на базі ІКТ.

Очікувані результати:
• Створено підрозділи контролю якості, розроблено набір стандартів, керівних принципів для забезпечення внутрішньої якості вищої освіти.
• Поліпшення якості діяльності (дослідження, освіта, управління) на основі вивчення процедур та процесів університетів ЄС.
• Поліпшення культури якості серед студентів, викладачів, адміністративного та керівного персоналу університету.
• Розроблено партнерську мережу університет-бізнес-уряд за сприянням агентств забезпечення якості, професорів, дослідників, студентів з університетів ЄС.
• Розвиток в університетах внутрішньої інформаційної системи з оцінки якості та корпоративної інфраструктури забезпечення якості.
• Впровадження внутрішньої політики, керівних принципів та процедур забезпечення якості, що будуть основою для національних стандартів забезпечення якості.