Якість освіти через комунікацію зі стейкхолдерами


5 жовтня 2018 відбувся навчальний семінар «Роль зовнішніх стейкхолдерів в системі забезпечення якості вищої освіти». Координацію роботи команд-учасників семінару здійснював Андрій Стойка – керівник робочої групи проекту EDUQAS «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP».

Учасники семінару ознайомились з основними етапами реалізації проекту, висновками робочої групи щодо українського та європейського досвіду з якості освіти, результатами аналізу відповідності існуючої системи забезпечення якості освіти в ДонДУУ до Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG).

В результаті проведеного workshop для учасників з трьох груп, які очолювали ректор Світлана Марова, проректор з навчально-педагогічної роботи Валентина Токарева й проректор з наукової роботи Ольга Балуєва, було сформульовано основні напрями подальшої роботи – співпраця зі стейкхолдерами через канали комунікації, інноваційний розвиток вишу, рост матеріального забезпечення та інноваційної складової.

Участь владних структур передбачається через реалізацію організаційного, правового, економічного механізмів. Вони повинні бути спрямовані на керівництво факторами зовнішнього впливу на систему освіти. До основних суб’єктів впливу учасники віднесли: органи державної влади, громадські організації та суто громаду як суспільство, Міністерство освіти і науки України безпосередньо, кадрові агенції та особливо виділили міжнародне середовище за умов Євроінтеграційних процесів та інтернаціоналізації освіти.

Формування свідомого суспільства, що стане рушійною силою затребуваних перетворень конкурентоспроможної національної економіки, а також споживачем інноваційного продукту – головна мета сучасного вишу. Університети є постачальниками найзатребуваніших факторів виробництва – праці, підприємницької спроможності, інформації. Поєднання останніх сприяє інноваціям, що в сукупності підносить стандарти якості і викладання, і випускників на новий рівень відповідності сучасному міжнародному ринку праці та сфери освіти.

Попередні Запрошуэмо на презентацію нашого проекту!
Наступні Презентація проекту EDUQAS на міжнародній конференції "Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку"